Τεχνολογία – Τεχνογνωσία

Home Τεχνολογία – Τεχνογνωσία

Το εργαστήριο Genesis Genoma Lab στεγάζεται σε ένα υπερσύγχρονο χώρο με άριστη κτιριακή υποδομή και φιλοξενεί όργανα τελευταίας τεχνολογίας για κάθε τύπου γενετική ανάλυση και σύγχρονες εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών.

Το εργαστήριο είναι πλήρως εξοπλισμένο για όλες τις γενετικές αναλύσεις, τόσο μοριακής γενετικής όσο και κυτταρογενετικής, με σύγχρονα όργανα των μεγαλύτερων οίκων του εξωτερικού.

Διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό, όπως αυτόματους αναλυτές, συστήματα Μοριακής και Κυτταρογενετικής ανάλυσης, Αλληλούχισης Επόμενης Γενιάς (NGS) και Μοριακού Καρυοτύπου (aCGH).

Το ολοκληρωμένο σύστημα μικροσυστοιχιών DNA της εταιρίας Agilent Technologies, με τον τελευταίας γενιάς σαρωτή SureScan Dx, δίνει τη δυνατότητα μοριακού καρυοτύπου για τη μελέτη όλων των χρωμοσωμάτων με υψηλή ευκρίνεια, με σκοπό την ανίχνευση ανευπλοειδιών, μικροελλειμμάτων και μικροδιπλασιασμών.

Το σύστημα αλληλούχισης DNA επόμενης γενιάς (Next-Generation Sequencing) της εταιρίας Thermo Fisher Scientific, επιτρέπει την αλληλούχιση μεγάλων περιοχών του ανθρώπινου γονιδιώματος σε σύντομο χρόνο και με μεγάλη ακρίβεια.

Το άρτια καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό αποτελείται από μία ομάδα ιατρών, μοριακών γενετιστών, κυτταρογενετιστών και νοσηλευτών με πολυετή εμπειρία στο χώρο του προγεννητικού ελέγχου, της γενετικής διαγνωστικής αλλά και της μελέτης γενετικών νοσημάτων και της γενετικής συμβουλευτικής και είναι σε θέση να παρέχει σύγχρονες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Τα μέλη του εργαστηρίου διαθέτουν ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών στον τομέα της Μοριακής Γενετικής, και έχουν εξειδικευθεί στην εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στη Μοριακή Διάγνωση γενετικών ασθενειών.

Το προσωπικό παρακολουθεί από κοντά όλες τις εξελίξεις στον χώρο της Γενετικής και έχει έντονη επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα, με συμμετοχές σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια καθώς και δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους.