Σύνδρομο Dravet

Home Σύνδρομο Dravet

Η μυοκλονική επιληψία βρεφικού τύπου ή σύνδρομο Dravet εμφανίζεται συνήθως μεταξύ 4 μηνών έως 3 ετών και χαρακτηρίζεται από συχνούς μυοκλονικούς σπασμούς, είτε αυθόρμητους είτε εξαιτίας κάποιου ακουστικού, απτικού ή οπτικού ερεθίσματος. Στο 10% των ασθενών παρατηρούνται επίσης εμπύρετοι σπασμοί. Οι πάσχοντες που είναι ευαίσθητοι στα φωτεινά ερεθίσματα αντιμετωπίζουν πιο δύσκολα ελεγχόμενες επιληπτικές κρίσεις. Οι μυοκλονικοί σπασμοί εντοπίζονται συχνότερα στην κεφαλή, τους οφθαλμούς, τα άνω άκρα, το διάφραγμα και σπανιότερα τα κάτω άκρα. Οι πάσχοντες αντιμετωπίζουν επίσης γνωστικά, κινητικά και επικοινωνιακά προβλήματα, τα οποία είναι ιδιαίτερα οξέα όταν οι επιληπτικές κρίσεις δεν ελέγχονται. Η θεραπεία με βαλπροϊκό είναι αποδοτική στο 80% των περιπτώσεων, εξαλείφοντας τους σπασμούς και αποκαθιστώντας τη γνωστική λειτουργία. Το υπόλοιπο 20% των ασθενών συνεχίζει να έχει άλλες μορφές σπασμών, ιδιαίτερα στην περίοδο της εφηβείας, καθώς και ήπια γνωστική υστέρηση.

Η μυοκλονική επιληψία βρεφικού τύπου παρουσιάζει συνήθως αυτοσωματική επικρατή κληρονομικότητα, γεγονός που σημαίνει ότι η παρουσία μίας μετάλλαξης αρκεί για την εκδήλωση των συμπτωμάτων της. Προκαλείται κυρίως από μεταλλάξεις στα γονίδια CHD2 (15q26), GABRG2 (5q34), HCN1, PCDH19, SCN1A, SCN1B (19q13.12) και SCN2A (2q24.3), τα οποία κωδικοποιούν πρωτεΐνες που σχετίζονται με τη δομή και τη λειτουργία καναλιών ιόντων των νευρώνων. Η παρουσία μεταλλάξεων σε αυτά οδηγεί στη σύνθεση μη λειτουργικών πρωτεϊνών, επηρεάζοντας τους νευρώνες και κατά επέκταση τη λειτουργία του εγκεφάλου.

 

Γονίδιο Φαινότυπος ΟMIM Τρόπος κληρονόμησης
CHD2 Epileptic encephalopathy, childhood-onset 615369 Autosomal dominant
GABRG2 Epilepsy, generalized, with febrile seizures, type 3 611277 Autosomal dominant
Febrile seizures, familial, 8 611277 Autosomal dominant
{Epilepsy, childhood absence, susceptibility to, 2} 607681 Autosomal dominant
HCN1 Epileptic encephalopathy, early infantile, 24 615871 Autosomal dominant
PCDH19 Epileptic encephalopathy, early infantile, 9 300088 X-linked
SCN1A Dravet syndrome 607208 Autosomal dominant
Epilepsy, generalized, with febrile seizures, type 2 604403 Autosomal dominant
Febrile seizures, familial, 3A 604403 Autosomal dominant
SCN1B Epilepsy, generalized, with febrile seizures, type 1 604233 Autosomal dominant
Epileptic encephalopathy, early infantile, 11 613721 Autosomal dominant
Seizures, benign familial infantile, 3 607745 Autosomal dominant
SCN2A Epileptic encephalopathy, early infantile, 11 613721 Autosomal dominant
Seizures, benign familial infantile, 3 607745 Autosomal dominant

Μέθοδος

Στο εργαστήριό μας παρέχεται η πλήρης ανάλυση των ανωτέρω 7 γονιδίων με τη χρήση της τεχνολογίας αλληλούχισης επόμενης γενιάς (Next-generation sequencing, NGS) με σκοπό την ανίχνευση πιθανών μεταλλάξεων που έχουν συσχετιστεί με την εμφάνιση μυοκλονικής επιληψίας βρεφικού τύπου.

Υλικό: Περιφερικό αίμα σε EDTA

Χρόνος απάντησης: 4 εβδομάδες