Σύνδρομα Noonan, Leopard, Costello

Home Σύνδρομα Noonan, Leopard, Costello

Το σύνδρομο Νοοnan είναι μια κληρονομική πάθηση που χαρακτηρίζεται από ασυνήθιστα χαρακτηριστικά προσώπου, περίσσεια δέρματος στο λαιμό, χαμηλό ανάστημα, συγγενείς καρδιακές ανωμαλίες (υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, πνευμονική στένωση βαλβίδας), αιμορραγικά επεισόδια (ρινορραγία, παρατεταμένη μετατραυματική ή μετεγχειρητική αιμορραγία), σκελετικές δυσπλασίες, κρυψορχία στους άντρες, καθώς και αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης λευχαιμίας. Το σύνδρομο Noonan παρουσιάζει αυτοσωματικό επικρατή τρόπο κληρονόμησης και προκαλείται από μεταλλάξεις σε τουλάχιστον 4 γονίδια. Το 50% των περιπτώσεων οφείλεται σε μεταλλάξεις του γονιδίου PTPN11, το 10-15% σε μεταλλάξεις του γονιδίου SOS1, ενώ οι μεταλλάξεις των γονιδίων RAF1 και RIT1 αντιπροσωπεύουν περίπου το 10% των περιπτώσεων. Τα γονίδια PTPN11, SOS1, RAF1 και RIT1 κωδικοποιούν πρωτεΐνες που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο μονοπάτι RAS/ΜΑΡΚ, το οποίο είναι σημαντικό για την κυτταρική διαίρεση,  ανάπτυξη, διαφοροποίηση και μετανάστευση.

Το σύνδρομο Leopard αποτελεί μια κληρονομική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από ανωμαλίες του δέρματος, της καρδιάς, του έσω αυτιού και των γεννητικών οργάνων. Tα κύρια συμπτώματα είναι: καφέ κηλίδες στο δέρμα, ανωμαλίες της ηλεκτρικής δραστηριότητας της καρδιάς, μειωμένη εκροή αίματος από τη δεξιά κοιλία της καρδιάς, ανωμαλίες των γεννητικών οργάνων, απόσταση μεταξύ των ματιών, καθυστέρηση στην ανάπτυξη, χαμηλό ανάστημα, κώφωση. Το σύνδρομο Leopard παρουσιάζει αυτοσωματικό επικρατή τρόπο κληρονόμησης. Βάσει της γενετικής του αιτίας, το σύνδρομο Leopard διακρίνεται σε: τύπου 1 που προκαλείται από μεταλλάξεις στο γονίδιο PTPN11, τύπου 2 που προκαλείται από μεταλλάξεις στο γονίδιο RAF1 και τύπου 3 που προκαλείται από μεταλλάξεις στο γονίδιο BRAF. Άλλες περιπτώσεις προκαλούνται από μεταλλάξεις στο γονίδιο MAP2K1, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η αιτία είναι άγνωστη.

Το σύνδρομο Costello είναι μια διαταραχή που χαρακτηρίζεται από νοητική υστέρηση, καθυστερημένη ανάπτυξη, ασυνήθιστα χαρακτηριστικά προσώπου, προβλήματα στις αρθρώσεις, χαμηλό ανάστημα, καρδιακές ανωμαλίες (αρρυθμία, υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια), υποτονία, καθώς και αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης καρκινικών ή μη όγκων, όπως ραβδομυοσάρκωμα, νευροβλάστωμα και θηλώματα. Το σύνδρομο Costello παρουσιάζει αυτοσωματικό επικρατή τρόπο κληρονόμησης και προκαλείται κυρίως από μεταλλάξεις στο γονίδιο HRAS. Αυτό το γονίδιο κωδικοποιεί την πρωτεΐνη H-Ras, η οποία συμμετέχει στο μονοπάτι που ελέγχει την κυτταρική ανάπτυξη και διαίρεση. Η παρουσία μετάλλαξης στο γονίδιο HRAS οδηγεί στην σύνθεση μιας υπερενεργούς πρωτεΐνης που προκαλεί μη φυσιολογική κυτταρική ανάπτυξη και διαίρεση, καθώς και το σχηματισμό όγκων.

Μέθοδος

Στο εργαστήριό μας παρέχεται η πλήρης ανάλυση 14 γονιδίων (PTPN11, SOS1, RAF1, BRAF, MAP2K1, MAP2K2, HRAS, KRAS, NRAS, CBL, SHOC2, KAT6B, NF1 και SPRED1) που έχουν συσχετιστεί με τα σύνδρομα Noonan, Leopard και Costello, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της αλληλούχισης επόμενης γενιάς (Next-generation sequencing, NGS).

Υλικό: Περιφερικό αίμα σε EDTA

Χρόνος απάντησης: 4 εβδομάδες