Προεμφυτευτικός Γενετικός Έλεγχος για Ανευπλοειδίες (Preimplantation Genetic Testing for Aneuploidies, PGT-A)

Home Προεμφυτευτικός Γενετικός Έλεγχος για Ανευπλοειδίες (Preimplantation Genetic Testing for Aneuploidies, PGT-A)

Εφαρμόζεται για τον εντοπισμό χρωμοσωμικών ανωμαλιών που έχουν προκύψει εκ νέου (de novo) στο έμβρυο. Κύριος στόχος του ελέγχου είναι η αύξηση των ποσοστών επιτυχίας της εξωσωματικής γονιμοποίησης, περιορίζοντας την επίδραση παραγόντων που σχετίζονται με την υπογονιμότητα, όπως είναι η προχωρημένη αναπαραγωγική ηλικία της μητέρας.

Όλες οι γυναίκες έχουν κίνδυνο εμφάνισης χρωμοσωμικών ανωμαλιών στα έμβρυα τους, κίνδυνος ο οποίος αυξάνει σημαντικά όσο μεγαλώνει η ηλικία της γυναίκας, ανεξάρτητα από τον αριθμό των εμβρύων που παράγει.

Για κάθε έμβρυο που ελέγχεται, το αποτέλεσμα του PGT-A θα είναι είτε «ευπλοειδικό» είτε «ανευπλοειδικό». Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να συστηθεί γενετική συμβουλή για κάποιο/α από τα έμβρυα που ελέγχθηκαν.

Έτσι, τα ζευγάρια έχουν:

  • Αυξημένες πιθανότητες επίτευξης εγκυμοσύνης
  • Μειωμένο κίνδυνο αποβολής
  • Δυνατότητα μεταφοράς ενός μόνο εμβρύου με μεγαλύτερη σιγουριά, μειώνοντας τους κινδύνους που σχετίζονται με δίδυμες ή τρίδυμες κυήσεις
  • Μειωμένο αριθμό κύκλων IVF που απαιτούνται μέχρι την επίτευξη κύησης, μειώνοντας, δυνητικά, τον χρόνο μέχρι την εγκυμοσύνη καθώς και το κόστος πιθανών επιπλέον κύκλων εξωσωματικής γονιμοποίησης

Ο Προεμφυτευτικός Γενετικός Έλεγχος για Ανευπλοειδίες συστήνεται σε περιπτώσεις:

  • γυναικών προχωρημένης αναπαραγωγικής ηλικίας (>38 ετών) που υποβάλλονται σε εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF),
  • ζευγαριών με ιστορικό πολλαπλών αποβολών (≥3) κατά το 1οτρίμηνο της κύησης και
  • ζευγαριών με ιστορικό πολλαπλών αποτυχημένων (≥3) κύκλων εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Το εργαστήριο μας χρησιμοποιεί το πλήρες σύστημα προεμφυτευτικού γενετικού ελέγχου με μικροσυστοιχίες συγκριτικού γενωμικού υβριδισμού (aCGH) της εταιρίας Agilent Technologies.

Ο προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχος για ανευπλοειδίες με μικροσυστοιχίες συγκριτικού γενωμικού υβριδισμού μπορεί να ανιχνεύσει:

  • Ανευπλοειδίες
  • Μερικές (τμηματικές) ανευπλοειδίες μεγαλύτερες από 10Mb
  • Μη ισοζυγισμένες μεταθέσεις

Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα σε λιγότερο από 24 ώρες από την στιγμή που παραλαμβάνονται τα δείγματα αν πρόκειται για φρέσκο κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης ή σε 7-10 εργάσιμες ημέρες εάν τα έμβρυα θα καταψυχθούν.

Συνοπτικά, η διαδικασία του Προεμφυτευτικού Γενετικού Ελέγχου περιλαμβάνει:

Βήμα 1ο Οι μελλοντικοί γονείς μιλούν με ένα γενετιστή ο οποίος, αφού λάβει το ιατρικό ιστορικό, τους δίνει πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο, τις δυνατότητες και τους περιορισμούς αυτού ενώ απαντά σε όλες τις πιθανές ερωτήσεις που μπορεί να έχουν.

Βήμα 2ο Ξεκινά ο κύκλος εξωσωματικής γονιμοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνει πρόκληση ωοθηκικής διέγερσης, ωοληψία και γονιμοποίηση των ωαρίων στην μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και στην συνέχεια βιοψία των εμβρύων (συνήθως κατά την 5η ή 6η μέρα της ανάπτυξης τους) με τη λήψη λίγων κυττάρων.

Βήμα 3ο Οι βιοψίες μεταφέρονται στο εργαστήριο γενετικής όπου πραγματοποιείται πολλαπλασιασμός όλου του γονιδιώματος και στην συνέχεια ανάλυση με μικροσυστοιχίες συγκριτικού γενωμικού υβριδισμού (aCGH)

Βήμα 4ο Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος, τα αποτελέσματα αποστέλλονται στο κέντρο εξωσωματικής, όπου πραγματοποιείται μεταφορά των υγιών εμβρύων

Για ζευγάρια που φέρουν ισοζυγισμένες μεταθέσεις ή άλλες χρωμοσωμικές ανωμαλίες μπορεί να πραγματοποιηθεί Προεμφυτευτικός Γενετικός Έλεγχος για Δομικές Ανακατατάξεις (Preimplantation Genetic Testing for Structural Rearrangements, PGT-SR).

Μέθοδος

Το εργαστήριο μας χρησιμοποιεί το πλήρες σύστημα προεμφυτευτικού γενετικού ελέγχου με μικροσυστοιχίες συγκριτικού γενωμικού υβριδισμού (aCGH) της εταιρίας Agilent Technologies.

Είδος δείγματος: Κύτταρα από βιοψία βλαστοκύστης

Χρόνος απάντησης: Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα σε λιγότερο από 24 ώρες από την στιγμή που παραλαμβάνονται τα δείγματα αν πρόκειται για φρέσκο κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης ή σε 7-10 εργάσιμες ημέρες εάν τα έμβρυα θα καταψυχθούν.