PrenatalSafe®

Home PrenatalSafe®

To PrenatalSafe® είναι ένα μη επεμβατικό προγεννητικό τέστ, το οποίο αναλύει το ελεύθερο εμβρυϊκό DNA που απομονώνεται από ένα δείγμα μητρικού αίματος. Αναλύει τις πιο κοινές χρωμοσωμικές ανωμαλίες του εμβρύου που ανιχνεύονται στην εγκυμοσύνη και σχετίζονται με το χρωμόσωμα 21 (σύνδρομο Down), με το χρωμόσωμα 18 (σύνδρομο Edwards), με το χρωμόσωμα 13 (Σύνδρομο Patau) και τα φυλετικά χρωμοσώματα (Χ και Υ), όπως για παράδειγμα το σύνδρομο Turner, το σύνδρομο Klinefelter, το σύνδρομο τριπλού Χ και το σύνδρομο Jacobs.

Τα χαρακτηριστικά του PrenatalSafe®

ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΟ

Απαιτείται μικρή ποσότητα αίματος (8ml) από τις εγκύους τη 10η εβδομάδα της κύησης.

ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ

Tο τεστ PrenatalSafe® είναι μη επεμβατικό και, για το λόγο αυτό, είναι απόλυτα ασφαλές για την έγκυο και το έμβρυο. Έτσι, αποκλείεται η πιθανότητα αυτόματης αποβολής που συνδέεται με τις παραδοσιακές τεχνικές επεμβατικού προγεννητικού ελέγχου, όπως η αμνιοπαρακέντηση και η λήψη χοριακών λαχνών.

ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ

Έχει ευαισθησία >99% στην ανίχνευση χρωμοσωμικών ανευπλοειδιών (τρισωμία 21, τρισωμία 18, τρισωμία 13, Μονοσωμία Χ) με ψευδώς θετικά αποτελέσματα <0.1%.

ΕΙΝΑΙ ΓΡΗΓΟΡΟ

Χρησιμοποιείται η τεχνολογία υψηλής ανάλυσης FAST, που παρέχει αποτελέσματα σε 5 μόνο εργάσιμες μέρες, διατηρώντας τα ίδια επίπεδα ευαισθησίας και ειδικότητας όπως η κανονική ανάλυση.

Πώς λειτουργεί

Το τεστ πραγματοποιείται σε δείγμα αίματος από τη μητέρα, το οποίο περιέχει DNA (γενετικό υλικό) τόσο από την μητέρα όσο και από το έμβρυο. Είναι διαθέσιμο για τις εγκύους που είναι τουλάχιστον στη 10η εβδομάδα κύησης.

Ο έλεγχος εκτελείται με χρήση της τεχνολογίας μαζικής παράλληλης αλληλούχισης του DNA για να μετρήθει ο αριθμός των αντιγράφων των υπό μελέτη χρωμοσωμάτων. Στη συνέχεια εφαρμόζεται μια μέθοδος υπολογισμού για να προσδιοριστεί αν υπάρχουν περισσότερα ή λιγότερα αντίγραφα αυτών των χρωμοσωμάτων στο έμβρυο.

Εάν μένετε εκτός Αθηνών, δε χρειάζεται να έρθετε στο Genesis-Genoma Lab για τη συλλογή του δείγματος αίματος για το PrenatalSafe® τεστ. Μόλις μας ενημερώσετε το εργαστήριο θα σας στείλει, μέσα σε δύο εργάσιμες μέρες, το απαραίτητο kit για τη συσκευασία και αποστολή των δειγμάτων αίματος στο Genesis-Genoma Lab.

To κιτ αποστολής δειγμάτων περιέχει ό, τι μπορεί να χρειαστείτε για τη συσκευασία και αποστολή των δειγμάτων. Οι οδηγίες είναι πολύ απλές και το προσωπικό του εργαστηρίου μας είναι σε θέση να λύσει όλες τις απορίες σας.

Τα αποτελέσματα του τεστ θα είναι έτοιμα σε 7-10 εργάσιμες ημέρες.

Το εργαστήριό μας προσφέρει τρία επίπεδα ελέγχου ανευπλοειδιών στα πλαίσια του μη-επεμβατικού προγεννητικού ελέγχου PrenatalSafe®:

PrenatalSafe® 3

Το τεστ PrenatalSafe® 3 μπορεί να διακρίνει αν υπάρχουν περισσότερα ή λιγότερα αντίγραφα (μια κατάσταση που ονομάζεται «ανευπλοειδία») των χρωμοσωμάτων 21, 18 και 13 στο έμβρυο που κυοφορείτε. Το τεστ αυτό είναι διαθέσιμο για μονήρεις και δίδυμες κυήσεις.

PrenatalSafe® 5

Το τεστ PrenatalSafe® 5 μπορεί να διακρίνει αν υπάρχουν περισσότερα ή λιγότερα αντίγραφα (μια κατάσταση που ονομάζεται «ανευπλοειδία») των χρωμοσωμάτων 21, 18 και 13 στο έμβρυο που κυοφορείτε. Το τεστ μπορεί επίσης να ανιχνεύσει τα φυλετικά χρωμοσώματα (Χ και Υ) και να καθορίσει εάν υπάρχουν περισσότερα ή λιγότερα αντίγραφά τους.

PrenatalSafe® Plus

ο τεστ PrenatalSafe® Plus μπορεί να διακρίνει αν υπάρχουν περισσότερα ή λιγότερα αντίγραφα (μια κατάσταση που ονομάζεται «ανευπλοειδία») των χρωμοσωμάτων 21, 18 και 13 στο έμβρυο που κυοφορείτε. Το τεστ μπορεί επίσης να ανιχνεύσει τα φυλετικά χρωμοσώματα (Χ και Υ) και να καθορίσει εάν υπάρχουν περισσότερα ή λιγότερα αντίγραφά τους. Επιπρόσθετα μπορεί να ανιχνεύσει τρισωμίες των χρωμοσωμάτων 9 και 16, καθώς και 6 μικροελλείμματα συγκεκριμένων χρωμοσωμικών περιοχών, τα οποία αναφέρονται παρακάτω:

Μικροελλειπτικά σύνδρομα: έλλειψη 22q21 (DiGeorge), έλλειψη 15q11 (Angelman/ Prader-Willi), έλλειψη 1p36, έλλειψη 4p- (Wolf-Hirschhorn), έλλειψη 5p- (Cri-du-chat).