Πλήρης γενετικός έλεγχος θρομβοφιλίας

Home Πλήρης γενετικός έλεγχος θρομβοφιλίας

Το εργαστήριο μας παρέχει συνδυαστική ανίχνευση 12 μεταλλάξεων/ πολυμορφισμών που έχουν συσχετισθεί με τον γενετικά καθοριζόμενο κίνδυνο θρομβοφιλίας.

Mέθοδος

Εκτελείται πολυπλεκτική αντίδραση PCR με τους κατάλληλους βιοτινυλιωμένους εκκινητές σε συνδυασμό με ανάστροφο υβριδισμό για την ανίχνευση των παρακάτω μεταλλάξεων/ πολυμορφισμών: FV G1691A (Leiden), FV H1299R (R2), PTH G20210A, Factor XIII V34L, ß-Fibrinogen −455 G-A, PAI-1 4G/5G, GPIIIa L33P (HPA-1), MTHFR C677T, MTHFR A1298C, ACE I/D, Apo B R3500Q και Apo E2/E3/E4

Είδος δείγματος: Περιφερικό αίμα σε EDTA

Χρόνος απάντησης: 2 εβδομάδες