Πιστοποιήσεις & Διαπιστεύσεις

Home Πιστοποιήσεις & Διαπιστεύσεις

Προτεραιότητα του εργαστηρίου Genesis Genoma Lab αποτελεί η συνεχής βελτίωση των διαδικασιών που ακολουθούνται και η ιδανική διαχείριση με στόχο την πλήρη κάλυψη των αναγκών και των προσδοκιών των εξεταζόμενων. Σε αυτό το πλαίσιο, τα τμήματα του εργαστηρίου συμμετέχουν σε ετήσιες εσωτερικές και εξωτερικές αξιολογήσεις της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών Γενετικής.

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 2001:2015

Με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, το Εργαστήριο Genesis Genoma Lab εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές διαχειριστικό πρότυπο ISO 9001:2015.

Το Σύστημα ISO 9001:2015 αποτελεί μια δυναμική και παγκοσμίως αναγνωρισμένη προσέγγιση κατά την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας η οποία στηρίζεται σε συνεχείς εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών του εργαστηρίου.

Διαπίστευση από τον ΕΣΥΔ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189

Το εργαστήριο Genesis Genoma Lab είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) το οποίο αποτελεί τον Εθνικό Οργανισμό Διαπίστευσης της χώρας μας και είναι μέλος των Συμφωνιών Αμοιβαίας Αναγνώρισης της ILAC και IAF.

Δείτε εδώ το Επίσημο Πεδίο Διαπίστευσης του εργαστηρίου και το σχετικό πιστοποιητικό.

Ετήσια συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα εξωτερικού ελέγχου ποιότητας

Το εργαστήριο Genesis Genoma Lab συμμετέχει ετησίως με μεγάλη επιτυχία σε διεθνή προγράμματα εξωτερικού ελέγχου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών Γενετικής.

Στα πλαίσια του εξωτερικού ελέγχου ποιότητας το εργαστήριο συμμετέχει σε προγράμματα ποιοτικού ελέγχου από διεθνείς φορείς, όπως οι GenQA, CF Network και INSTAND. Τα προγράμματα αυτά αξιολογούν την ορθότητα της ανάλυσης και της ερμηνείας των αποτελεσμάτων των γενετικών αναλύσεων καθώς και τη γενετική καθοδήγηση που παρέχεται.

Το Τμήμα Κυτταρογενετικής συμμετέχει με επιτυχία στον εξωτερικό έλεγχο ποιότητας για τον καρυότυπο περιφερικού αίματος και τον καρυότυπο προϊόντων αποβολής μέσω του GenQA – Genomic Quality Assessment (UKAS accredited proficiency testing provider).

Το Τμήμα Μοριακής συμμετέχει με επιτυχία στον εξωτερικό έλεγχο ποιότητας για την κυστική ίνωση μέσω του INSTAND τον προγεννητικό μοριακό καρυότυπο μέσω του GenQA – Genomic Quality Assessment (UKAS accredited proficiency testing provider), τη νωτιαία μυική ατροφία και το σύνδρομο εύθραυστου Χ μέσω του INSTAND.