Πιστοποιήσεις & Διαπιστεύσεις

Home Πιστοποιήσεις & Διαπιστεύσεις

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, το Εργαστήριο Genesis Genoma Lab εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές διαχειριστικό πρότυπο ISO 9001:2015.

Σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας πραγματοποιούνται συνεχείς εσωτερικοί και εξωτερικοί έλεγχοι για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών του εργαστηρίου.

Εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος

Στα πλαίσια του εξωτερικού ελέγχου ποιότητας το εργαστήριο συμμετέχει σε προγράμματα ποιοτικού ελέγχου από διεθνείς φορείς, όπως οι GenQA, CF Network και INSTAND. Τα προγράμματα αυτά αξιολογούν την ορθότητα της ανάλυσης και της ερμηνείας των αποτελεσμάτων των γενετικών αναλύσεων καθώς και τη γενετική καθοδήγηση που παρέχεται.

Το Τμήμα Κυτταρογενετικής συμμετέχει με επιτυχία στον εξωτερικό έλεγχο ποιότητας για τον καρυότυπο περιφερικού αίματος και τον καρυότυπο προϊόντων αποβολής μέσω του GenQA – Genomic Quality Assessment (UKAS accredited proficiency testing provider).

Το Τμήμα Μοριακής συμμετέχει με επιτυχία στον εξωτερικό έλεγχο ποιότητας για την κυστική ίνωση μέσω του CF Network, τον προγεννητικό μοριακό καρυότυπο μέσω του GenQA – Genomic Quality Assessment (UKAS accredited proficiency testing provider), τη νωτιαία μυική ατροφία και το σύνδρομο εύθραυστου Χ μέσω του INSTAND.