Οικογενής υπερχοληστερολαιμία

Home Οικογενής υπερχοληστερολαιμία

Η οικογενής υπερχοληστερολαιμία είναι μια κληρονομική νόσος του μεταβολισμού των λιπιδίων που χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα ολικής χοληστερόλης πλάσματος >290 mg/dl, και LDL χοληστερόλης υψηλότερης από 200mg/dL. Σύμφωνα με νεότερες εκτιμήσεις προσβάλει ~1 στα 250 άτομα και οι πάσχοντες έχουν 3-6 φορές υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου (έμφραγμα του μυοκαρδίου ή εγκεφαλικό επεισόδιο)  σε νεαρή ηλικία. Η μεγάλη διακύμανση στα επίπεδα λιπιδίων και στην συχνότητα εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου αποδίδεται όχι μόνο στον τύπο της γενετικής βλάβης, αλλά και στην επίδραση άλλοων παραγόντων, όπως η διατροφή, η φυσική δραστηριότητα και η έκφραση άλλων γονιδίων.

Η μονογονιδιακή οικογενής υπερχοληστερολαιμία κληρονομείται με αυτοσωμικό επικρατή τρόπο και οφείλεται σε >90% των περιπτώσεων σε μεταλλάξεις στο γονίδιο του υποδοχέα της λιποπρωτεΐνης χαμηλής πυκνότητας (LDLR – Οικογενής υπερχοληστερολαιμία τύπου 1). Πάνω από 1200 διαφορετικές μεταλλάξεις έχουν ανιχνευθεί έως σήμερα στο γονίδιο LDLR. H νόσος σχετίζεται επίσης με μεταλλάξεις στο γονίδιο της απολιποπρωτείνης Β-100 (APOB – Οικογενής υπερχοληστερολαιμία τύπου 2) και της προ-πρωτεΐνης κονβερτάσης σουμπτιλισίνης/κεξίνης τύπου 9 (PCSK9 – Οικογενής υπερχοληστερολαιμία τύπο. Η συχνότητα της ομόζυγης οικογενούς υπερχοληστερολαιμίας είναι 1:160.000–1:1.000.000, ενώ της ετερόζυγης ~1 στα 250. Οι ασθενείς με ομόζυγη οικογενή υπερχοληστερολαιμία έχουν πολύ υψηλά επίπεδα LDL χοληστερόλης από τη γέννησή τους (τυπικά >500 mg/dL) με αποτέλεσμα εμφάνιση στεφανιαίας νόσου συνήθως πριν τη 2η δεκαετία της ζωής τους. Οι ασθενείς με ετερόζυγη οικογενή υπερχοληστερολαιμία έχουν επίσης υψηλά επίπεδα LDL χοληστερόλης από τη γέννησή τους (συνήθως >190mg/dL) και εμφανίζουν πρώιμη στεφανιαία νόσο την 3η ή 4η δεκαετία της ζωής τους.

Ο γενετικός έλεγχος της οικογενούς υπερχοληστερολαιμίας μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην οριστικοποίηση της διάγνωσης της νόσου, γεγονός σημαντικό τόσο για τον ίδιο την ασθενή όσο και για τους στενούς συγγενείς και τα παιδιά του, που έχουν 50% πιθανότητα να πάσχουν από την ίδια νόσο. Η ανίχνευση της πάθησης σε νεαρή ηλικία είναι σημαντική για την έγκαιρη έναρξη θεραπευτικής αγωγής σε συνδυασμό με μια υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή για την πρόληψη των συνεπειών της νόσου.

Μέθοδος

Το εργαστήριο παρέχει την πλήρη αλληλούχιση των γονιδίων LDLR και PCSK9, καθώς και την ανίχνευση μεταλλάξεων στη θέση R3500 του γονιδίου APOB, εφαρμόζοντας την τεχνολογία αλληλούχισης επόμενης γενιάς (Next Generation Sequencing), για την ανίχνευση μεταλλάξεων που σχετίζονται με την εκδήλωση της οικογενούς υπερχοληστερολαιμίας.

Είδος δείγματος: Περιφερικό αίμα σε EDTA

Χρόνος απάντησης: 3 εβδομάδες