Κυτταρογενετική

Κλασικός καρυότυπος περιφερικού αίματος

Σε σωληνάρια με ηπαρίνη (τα οποία παρέχει το εργαστήριο μας) λαμβάνονται 6cc αίμα από τον εξεταζόμενο. Το δείγμα διατηρείται στους 4οC και αποστέλλεται στο εργαστήριο μέσα σε 24 ώρες από τη λήψη του. Οι ασθενείς δεν είναι απαραίτητο να είναι νηστικοί και εάν βρίσκονται κάτω από ειδική φαρμακευτική αγωγή πρέπει το εργαστήριο να είναι ενήμερο.

Κλασικός καρυότυπος αμνιακού υγρού

Συλλογή 15-20 cc αμνιακού υγρού μέσα σε αποστειρωμένο σωληνάριο τύπου Universal, τα οποία παρέχει το εργαστήριο μας. Το δείγμα διατηρείται στους 4οC, μέχρι την παραλαβή του από το εργαστήριο (< 2 ημέρες).

Κλασικός καρυότυπος χοριακών λαχνών

Συλλογή χοριακών λαχνών μέσα σε ειδικά αποστειρωμένα δοχεία με υλικό μεταφοράς*, τα οποία παρέχει το εργαστήριο μας. Το δείγμα διατηρείται στους 4οC, μέχρι την παραλαβή του από το εργαστήριο εντός 24 ωρών από τη λήψη του δείγματος.

*Το δοχείο με το υλικό μεταφοράς διατηρείται στους 4οC και πάνω σε αυτό αναγράφεται ημερομηνία λήξεως, πέραν της οποίας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται. Επικοινωνείτε τακτικά με το εργαστήριο μας για την αποστολή νέων.

Κλασικός καρυότυπος προϊόντων αποβολής

Για τα δείγματα παλίνδρομων κυήσεων 1ου τριμήνου, τα δείγματα πρέπει να τοποθετούνται μέσα σε ειδικά αποστειρωμένα δοχεία με υλικό μεταφοράς*, τα οποία παρέχει το εργαστήριο μας. Τα δείγματα διατηρούνται στους 4οC και πρέπει να παραδοθούν στο εργαστήριο εντός 24 ωρών. Θα πρέπει να συνοδεύονται από περιφερικό αίμα της μητέρας (5cc) σε σωληνάριο γενικής αίματος-EDTA, για την επιβεβαίωση της εμβρυϊκής προέλευσης του υπό εξέταση δείγματος.

Για τα δείγματα 2ου και 3ου τριμήνου, είναι απαραίτητη η βιοψία δέρματος με αποστειρωμένο νυστέρι, από το μπράτσο ή/και τον μηρό του εμβρύου, το οποίο θα μπαίνει σε αποστειρωμένο άδειο ουροσυλλέκτη. Τα δείγματα διατηρούνται στους 4οC και πρέπει να παραδοθούν στο εργαστήριο εντός 24 ωρών.

*Το δοχείο με το υλικό μεταφοράς διατηρείται στους 4οC και πάνω σε αυτό αναγράφεται ημερομηνία λήξεως, πέραν της οποίας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται. Επικοινωνείτε τακτικά με το εργαστήριο μας για την αποστολή νέων.

Μοριακή Γενετική

Προγεννητικές μοριακές αναλύσεις

  • Αμνιακό υγρό*

Συλλογή 15-20 cc αμνιακού υγρού μέσα σε μέσα σε αποστειρωμένο σωληνάριο τύπου Universal, τα οποία παρέχει το εργαστήριο μας. Το δείγμα διατηρείται στους 4οC, μέχρι την παραλαβή του από το εργαστήριο (< 2 ημέρες).

  • Χοριακές λάχνες*

Συλλογή χοριακών λαχνών μέσα σε ειδικά αποστειρωμένα δοχεία με υλικό μεταφοράς, τα οποία παρέχει το εργαστήριο μας. Το δείγμα διατηρείται στους 4οC, μέχρι την παραλαβή του από το εργαστήριο (< 2 ημέρες).

Το δοχείο με το υλικό μεταφοράς διατηρείται στους 4οC και πάνω σε αυτό αναγράφεται ημερομηνία λήξεως, πέραν της οποίας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται Επικοινωνείτε τακτικά με το εργαστήριο μας για την αποστολή νέων.

*Τα δείγματα που προορίζονται για προγεννητικό έλεγχο θα πρέπει να συνοδεύονται από περιφερικό αίμα της μητέρας (5cc) σε σωληνάριο γενικής αίματος-EDTA, για τον αποκλεισμό μητρικής επιμόλυνσης στο υπό εξέταση δείγμα. Το δείγμα διατηρείται στους 4οC, μέχρι την παραλαβή του από το εργαστήριο.

Μεταγεννητικές μοριακές αναλύσεις

Λήψη περιφερικού αίματος (5cc) σε σωληνάριο γενικής αίματος-EDTA. Το δείγμα διατηρείται στους 4οC, μέχρι την παραλαβή του από το εργαστήριο.

Μοριακή Μικροβιολογία

Ανίχνευση και τυποποίηση του ιού των ανθρώπινων κονδυλωμάτων (HPV) και μοριακός έλεγχος σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων

Γράφετε το ονοματεπώνυμο της εξεταζόμενης στο σωληνάριο συλλογής*. Συλλέγετε το τραχηλικό/κολπικό επίχρισμα και τοποθετείτε το βουρτσάκι στο σωληνάριο με το υλικό μεταφοράς. Κόβετε το στυλεό στο ύψος του σωληναρίου με καθαρό ψαλίδι και πιέζετε το καπάκι για να κλείσει καλά (το βουρτσάκι θα λυγίσει λίγο).

Το δείγμα διατηρείται και μεταφέρεται σε θερμοκρασία δωματίου.

*Τα σωληνάρια με το υλικό μεταφοράς παρέχονται από το εργαστήριό μας και διατηρούνται σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης.

Οδηγίες Αποστολής Δειγμάτων

  1. Τα δείγματα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από το παραπεμπτικό του Εργαστηρίου το οποίο να είναι πλήρως συμπληρωμένο.
  2. Το κάθε σωληνάριο δειγματοληψίας πρέπει να είναι καλά κλεισμένο και κατάλληλα συσκευασμένο, ώστε να αποφεύγεται η τυχόν διαρροή και επιμόλυνση του περιβάλλοντος. Τα παραπεμπτικά δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα δείγματα (προτείνεται χρήση νάιλον για τη συσκευασία των παραπεμπτικών).
  3. Τα δείγματα περιφερικού αίματος, αμνιακού υγρού, χοριακών λαχνών και προϊόντων αποβολής που προορίζονται για κυτταρογενετική ανάλυση πρέπει να αποστέλλονται στο εργαστήριο εντός 24 ωρών σε θερμοκρασία 15 έως 28°C. Τους καλοκαιρινούς μήνες, τα δείγματα που αποστέλλονται με courier, καλό είναι να συσκευάζονται με παγοκύστη. Σε περίπτωση που τα δείγματα δεν αποσταλούν εντός 24 ωρών να επικοινωνείτε με το Εργαστήριο για την παροχή περαιτέρω οδηγιών.
  4. Ειδοποιήστε το Εργαστήριο για επείγοντα δείγματα πριν την αποστολή τους.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

 Αφού έχω διαβάσει και κατανοήσει πλήρως την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της παρούσας ιστοσελίδας, συναινώ στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και των τυχόν ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για την υλοποίηση της αιτούμενης από εμένα ενέργειας - υπηρεσίας σύμφωνα με τις επιταγές του Κανονισμού (ΓΚΠΔ).

 Συναινώ ακόμα στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την άμεση εμπορική προώθηση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένης της αποστολής ενημερωτικού υλικού (φυλλαδίου, newsletter), της τηλεφωνικής επικοινωνίας, αποστολή email και τη λήψη διαφημιστικού υλικού τόσο με τα κλασικά όσο και με τα αυτοματοποιημένα συστήματα.

διευθυνση

Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 302, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

2106803130

email

INFO@GENLAB.GR