Μοριακή τυποποίηση ιού ανθρώπινων κονδυλωμάτων

Home Μοριακή τυποποίηση ιού ανθρώπινων κονδυλωμάτων

Μοριακή ανίχνευση και τυποποίηση του ιού των ανθρώπινων κονδυλωμάτων (HPV) ελέγχοντας ειδικές αλληλουχίες της L1 περιοχής του ιικού γονιδιώματος με την τεχνική PCR- ανάστροφου υβριδισμού.

Συγκεκριμένα ανιχνεύονται οι υπότυποι:

HPV HR* GT (υψηλού κινδύνου): 16, 18, 31,33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68

HPV pHR* GT (πιθανώς υψηλού κινδύνου):  26, 53, 66, 70, 73, 82

HPV LR* ή μη κατηγοριοποιημένοι GT (χαμηλού κινδύνου): 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 62, 67, 81, 83, 89

Είδος δείγματος: Τραχηλικό/Κολπικό επίχρισμα σε κατάλληλο υλικό μεταφοράς* που παρέχεται από το εργαστήριό μας.

Οδηγίες συλλογής: Γράφετε το ονοματεπώνυμο της εξεταζόμενης στο σωληνάριο συλλογής. Συλλέγετε το κολπικό επίχρισμα και τοποθετείτε το βουρτσάκι στο σωληνάριο με το υλικό μεταφοράς. Κόβετε το στυλεό στο ύψος του σωληναρίου με καθαρό ψαλίδι και πιέζετε το καπάκι για να κλείσει καλά (το βουρτσάκι θα λυγίσει λίγο)

Το δείγμα διατηρείται και μεταφέρεται σε θερμοκρασία δωματίου.

Χρόνος απάντησης: 1 εβδομάδα

*Τα σωληνάρια με το υλικό μεταφοράς διατηρούνται σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης.