Συμπαγείς όγκοι – OncoNext Tissue

Home Μοριακή ογκολογία Συμπαγείς όγκοι Συμπαγείς όγκοι – OncoNext Tissue

Η εξέταση OncoNext Tissue™ του ομίλου Genoma έχει σχεδιαστεί για τη μελέτη των σωματικών καρκινικών μεταλλάξεων σε δείγμα βιοψίας ιστού από ογκολογικούς ασθενείς.

Η εξέταση OncoNext Tissue™ βασίζεται στη νέα τεχνολογία αλληλούχισης επόμενης γενιάς με την οποία είναι δυνατή η ανίχνευση σωματικών μεταλλάξεων σε δείγμα βιοψίας καρκινικού ιστού με μεγάλη ευαισθησία.

Η ταυτόχρονη ανάλυση μεγάλου αριθμού γονιδίων επιτρέπει την καλύτερη κατανόηση του γενετικού προφίλ του όγκου και την επιλογή της ενδεδειγμένης θεραπείας.

Η εξέταση OncoNext Tissue™ είναι σχεδιασμένη για τον ογκολογικό ασθενή για την:

  • Μελέτη του μοριακού προφίλ του όγκου για την εφαρμογή εξατομικευμένης ιατρικής: Το OncoNext Tissue™ μπορεί να παρέχει στους ιατρούς χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το μοριακό προφίλ του όγκου του ασθενούς (παρουσία σωματικών μεταλλάξεων), που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη εξατομικευμένων θεραπευτικών αποφάσεων.
  • Παροχή πληροφοριών για την πρόγνωση της νοσου
  • Εύρεση της κατάλληλης κλινικής μελέτης:  Εφ’ όσον ζητηθεί από τον ιατρό, η εξέτασηOncoNext Tissue™ μπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες κλινικές μελέτες που είναι κατάλληλες για τους ασθενείς, ανάλογα με το μοριακό προφίλ του όγκου τους.

Η εξέταση OncoNext Tissue™ πραγματοποιείται από ένα δείγμα ιστού, φρέσκο ή μονιμοποιημένο σε κύβο παραφίνης.

Το OncoNext Tissue™ περιλαμβάνει 4 πάνελ γονιδίων για να καλύπτουν τις διαφορετικές διαγνωστικές ανάγκες.

Τα γονίδια που αναλύοντα με την εξέταση OncoNext Tissue™:

Η εξέταση OncoNext Tissue™

Η εξέταση OncoNext Tissue™ είναι σχεδιασμένη για την ανίχνευση κρίσιμων σωματικών μεταλλάξεων σε 50 γονίδια που συνδέονται με διαφορετικους τύπους καρκίνου.

Πραγματοποιείται από βιοψία ιστού, φρέσκου ή εγκλεισμένου σε παραφίνη. Από το δείγμα απομονώνεται DNA, ενισχύεται με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης και αναλύεται με την τεχνολογία αλληλούχισης επόμενης γενιάς ως προς την παρουσία συγκεκριμένων σωματικών μεταλλάξεων στα επιθυμητά γονίδια.

Τα  γονίδια που αναλύονται επιλέχθηκαν σύμφωνα με τις συστάσεις διεθνών οργανισμών όπως το National Comprehensive Cancer Network (NCCN) και η European Society for Medical Oncology (ESMO). Το πάνελ περιέχει γονίδια και περιοχές γονιδίων που περιλαμβάνουν σημειακές παραλλαγές (SNV) και προσθήκες και ελλείψεις νουκλεοτιδίων (indels) που έχουν αποδεδειγμένη συμμετοχή στην ανάπτυξη όγκων.

Το OncoNext Tissue™ είναι μια εξέταση υψηλής ευαισθησίας.

Μπορεί να ανιχνεύσει μια σωματική μετάλλαξη στο δείγμα του όγκου ακόμη και αν υπάρχει σε πολύ χαμηλό ποσοστό ≥1%.

Πατώντας στην εικόνα μπορείτε να κατεβάσετε την τεχνική περιγραφή της εξέτασης OncoNext Tissue™ που απευθύνεται σε ιατρούς ή άλλους επαγγελματίες υγείας.