Μοριακή ανίχνευση 10 σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων

Home Μοριακή ανίχνευση 10 σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων

Μοριακός έλεγχος 10 παθογόνων μικροοργανισμών που σχετίζονται με σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα με την τεχνική PCR- ανάστροφου υβριδισμού. Συγκεκριμένα ανιχνεύονται οι παρακάτω μικροοργανισμοί:

Chlamydia trachomatis

Neisseria gonorrhoeae

Ureaplasma parvum

Ureaplasma urealyticum

Mycoplasma genitalium

Mycoplasma hominis

Herpes simplex 1

Herpes simplex 2

Treponema pallidum.

Trichomonas vaginalis

Είναι δυνατή η ανίχνευση όλων των διαφορετικών οροτύπων των παραπάνω παθογόνων και ανιχνεύονται όλοι οι ορότυποι του Chlamydia trachomatis (Α, Β, Βα, C, D, Dα, E, F, G, H, I, Iα, J, Jα, K, L1, L2 και L3) και του Ureaplasma spp (1-14).

Είδος δείγματος: Τραχηλικό/Κολπικό επίχρισμα σε κατάλληλο υλικό μεταφοράς* που παρέχεται από το εργαστήριό μας.

Οδηγίες συλλογής: Γράφετε το ονοματεπώνυμο της εξεταζόμενης στο σωληνάριο συλλογής. Συλλέγετε το κολπικό επίχρισμα και τοποθετείτε το βουρτσάκι στο σωληνάριο με το υλικό μεταφοράς. Κόβετε το στυλεό στο ύψος του σωληναρίου με καθαρό ψαλίδι και πιέζετε το καπάκι για να κλείσει καλά (το βουρτσάκι θα λυγίσει λίγο)

Το δείγμα διατηρείται και μεταφέρεται σε θερμοκρασία δωματίου.

Χρόνος απάντησης: 1 εβδομάδα

*Τα σωληνάρια με το υλικό μεταφοράς διατηρούνται σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης.