Μετάλλαξη PTH G20210A

Home Μετάλλαξη PTH G20210A

Η μετάλλαξη G20210A του γονιδίου της προθρομβίνης, οδηγεί σε αυξημένα επίπεδα προθρομβίνης στην κυκλοφορία και είναι ο δεύτερος σε συχνότητα παράγοντας κινδύνου για θρόμβωση.

Περίπου το 3% του γενικού πληθυσμού είναι φορέας της μετάλλαξης, ενώ ανιχνεύεται στο 6-8% των ασθενών με θρομβωτικά επεισόδια.

Μέθοδος

Με την τεχνική ARMS-PCR ανιχνεύεται η μετάλλαξη G20210A του γονιδίου της προθρομβίνης.

Είδος δείγματος: Περιφερικό αίμα σε EDTA

Χρόνος απάντησης: 1 εβδομάδα