Πλήρης κατάλογος εξετάσεων

Home Πλήρης κατάλογος εξετάσεων

Γενετικές αναλύσεις

Γενετική της διατροφής

Προγεννητικός έλεγχος – Συνδυασμένες εξετάσεις

  • Διευρυμένος προγεννητικός έλεγχος 1: Κλασικός καρυότυπος & QF-PCR & Κυστική ίνωση-η συχνότερη μετάλλαξη ΔF508
  • Διευρυμένος προγεννητικός έλεγχος 2: Μοριακός καρυότυπος, Ταχεία ανίχνευση ανευπλοειδιών χρωμοσωμάτων 13, 18, 21, Χ και Y (QF-PCR), Kυστική ίνωση (η συχνότερη μετάλλαξη ΔF508)
  • Διευρυμένος προγεννητικός έλεγχος 3: Μοριακός καρυότυπος, Ταχεία ανίχνευση ανευπλοειδιών χρωμοσωμάτων 13, 18, 21, Χ και Y (QF-PCR) & Κυστική ίνωση-75% των ελληνικών μεταλλάξεων & Νωτιαία μυϊκή ατροφία

Μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος (NIPT)

Επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος

Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση