Καρυότυπος προϊόντων αποβολής

Home Καρυότυπος προϊόντων αποβολής

Οι χρωμοσωμικές ανωμαλίες είναι υπεύθυνες για σημαντικό ποσοστό των αποβολών 1ου τριμήνου. Ο καρυότυπος κυττάρων από προϊόντα αποβολής (POC) δίνει τη δυνατότητα ελέγχου των χρωμοσωμάτων του αποβληθέντος κυήματος για την ύπαρξη αριθμητικών και δομικών χρωμοσωμικών ανωμαλιών και ανακατατάξεων στα φυλετικά και στα αυτοσωμικά χρωμοσώματα.

Μέθοδος

Καλλιέργεια κυττάρων προϊόντων αποβολής και μελέτη των χρωμοσωμάτων με ταινίες G (G-banding). Ακολουθεί λεπτομερής μικροσκοπική ανάλυση και κατάταξη των χρωμοσωμάτων σε ζεύγη και ομάδες για ανίχνευση τυχόν αριθμητικών και δομικών ανωμαλιών.

Όταν ο καρυότυπος του προϊόντος αποβολής είναι 46,ΧΧ πραγματοποιείται μοριακός έλεγχος για αποκλεισμό ανάπτυξης μητρικών κυττάρων, χωρίς επιπλέον χρέωση.

Είδος δείγματος: Ιστός αποβληθέντος κυήματος σε αποστειρωμένο σωληνάριο που περιέχει ειδικό καλλιεργητικό μεταφοράς (παρέχεται από το εργαστήριο).

Χρόνος απάντησης: 4 – 6 εβδομάδες

 

Το εργαστήριο είναι διαπιστευμένο από τον Ε.ΣΥ.Δ. για την εξέταση του καρυοτύπου προϊόντων αποβολής (Αρ. πιστ. 1206).

Το Τμήμα Κυτταρογενετικής συμμετέχει με επιτυχία στον εξωτερικό έλεγχο ποιότητας για τον καρυότυπο προϊόντων αποβολής μέσω του GenQA – Genomic Quality Assessment (UKAS accredited proficiency testing provider).