Καρυότυπος περιφερικού αίματος ζεύγους

Home Καρυότυπος περιφερικού αίματος ζεύγους

Ο καρυότυπος λεμφοκυττάρων περιφερικού αίματος δίνει τη δυνατότητα ελέγχου όλων των χρωμοσωμάτων για την ύπαρξη αριθμητικών και δομικών χρωμοσωμικών ανωμαλιών και ανακατατάξεων στα φυλετικά και στα αυτοσωματικά χρωμοσώματα.

Δεδομένου ότι οι κυτταρογενετικές ανωμαλίες σχετίζονται τόσο με την ανδρική όσο και με τη γυναικεία υπογονιμότητα, ο κλασικός καρυότυπος αφορά ζευγάρια με προβλήματα υπογονιμότητας, με δύο ή περισσότερες αποβολές 1ου τριμήνου και/ή προηγούμενες αποτυχημένες προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF).

Η αποκάλυψη τέτοιων ανωμαλιών είναι καθοριστικής σημασίας για το σωστό προγραμματισμό μιας επόμενης κύησης που μπορεί να προκύψει είτε αυτόματα, είτε μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Μέθοδος

Καλλιέργεια λεμφοκυττάρων με ταινίες G υψηλής ευκρίνειας (G-banding)

Είδος δείγματος: Περιφερικό αίμα σε φιαλίδιο που περιέχει ξηρή ηπαρίνη

Χρόνος απάντησης: 2 εβδομάδες