Καρυότυπος αμνιακών κυττάρων

Home Καρυότυπος αμνιακών κυττάρων

Ο προγεννητικός έλεγχος χρωμοσωμικών ανωμαλιών του εμβρύου θεωρείται σήμερα μία από τις απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις στην μαιευτική. Ο καρυότυπος αμνιακών κυττάρων δίνει τη δυνατότητα ελέγχου των χρωμοσωμάτων του εμβρύου για την ύπαρξη αριθμητικών και δομικών χρωμοσωμικών ανωμαλιών και ανακατατάξεων στα φυλετικά και στα αυτοσωματικά χρωμοσώματα στο 2ο τρίμηνο της κύησης.

Ενδείξεις για προγεννητικό χρωμοσωμικό έλεγχο είναι:

  • Ηλικία μητέρας >35 ετών
  • Παθολογικοί βιοχημικοί ή υπερηχογραφικοί δείκτες
  • Προηγούμενο παιδί με χρωμοσωμική ανωμαλία
  • Γονέας φορέας ισοζυγισμένης μετάθεσης γενετικού υλικού
  • Ευρήματα συμβατά με ανευπλοειδία στον μη επεμβατικό προγεννητικό έλεγχο (NIPT)

Μέθοδος

Καλλιέργεια αμνιακών κυττάρων και μελέτη των χρωμοσωμάτων με ταινίες G (G-banding). Ακολουθεί λεπτομερής μικροσκοπική ανάλυση και κατάταξη των χρωμοσωμάτων σε ζεύγη και ομάδες για ανίχνευση πιθανών αριθμητικών και δομικών ανωμαλιών.

Είδος δείγματος: Αμνιακό υγρό σε αποστειρωμένο σωληνάριο

Χρόνος απάντησης: 3 εβδομάδες