Γονίδιο TP53

Home Γονίδιο TP53

Το ογκοκατασταλτικό γονίδιο TP53 κωδικοποιεί ένα μεταγραφικό παράγοντα που παίζει σημαντικό ρόλο στην επιδιόρθωση του DNA, στη ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου και στην απόπτωση. Γνωστό και ως ο «φύλακας του γονιδιώματος», βρίσκεται μεταλλαγμένο σε πάνω από τους μισούς τύπους καρκίνου.

Κληρονομικές μεταλλάξεις του γονιδίου TP53 ανιχνεύονται στο 70% των ασθενών με σύνδρομο Li-Fraumeni. Το σύνδρομο αυτό χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη πολλαπλών καρκινικών όγκων σε νεαρή ηλικία και περισσότερα από ένα πάσχοντα μέλη στην ίδια οικογένεια. Συχνές μορφές καρκίνου που σχετίζονται με το σύνδρομο είναι ο καρκίνος του μαστού, το οστεοσάρκωμα ή άλλων τύπων σαρκώματα των μαλακών ιστών.  Το σύνδρομο Li-Fraumeni παρουσιάζει επικρατητική κληρονομικότητα.

Μέθοδος

Στο εργαστήριό μας πραγματοποιείται ανάλυση ολόκληρης της κωδικοποιούσας περιοχής του γονιδίου TP53 με τη μέθοδο της αλληλούχισης επόμενης γενιάς (NGS)

Είδος δείγματος: Περιφερικό αίμα σε EDTA

Χρόνος απάντησης: 2 εβδομάδες