Γνωστές μεταλλάξεις γονέων

Home Γνωστές μεταλλάξεις γονέων

Στις περιπτώσεις που οι γονείς είναι φορείς κάποιου κληρονομικού μονογονιδιακού νοσήματος και έχει ήδη πραγματοποιηθεί μοριακός έλεγχος σε αυτούς για τον εντοπισμό της μετάλλαξης που φέρει ο καθένας, είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί στοχευμένος έλεγχος για την ανίχνευση αυτών των μεταλλάξεων προγεννητικά στο έμβρυο .

Υλικό: Αμνιακό υγρό, χοριακές λάχνες και συνοδευτικό περιφερικό αίμα από τους γονείς

Χρόνος απάντησης: Κατόπιν συνεννόησης με το εργαστήριο