Προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχος

Home Προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχος

H Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση για χρωμοσωμικές ανευπλοειδίες ή Προεμφυτευτικός Γενετικός Έλεγχος (Preimplantation Genetic Screening, PGS) παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου των εμβρύων για πιθανές χρωμοσωμικές ανευπλοειδίες όλων των χρωμοσωμάτων με τη μέθοδο του συγκριτικού γενωμικού υβριδισμού σε μικροσυστοιχίες (array-CGH).

 

Αποτελεί μια πρώιμη μορφή προγεννητικού ελέγχου, κατά την οποία το γενετικό υλικό, ενός ή περισσοτέρων κυττάρων που λαμβάνονται μετά από βιοψία των εμβρύων, ελέγχεται ως προς τα χρωμοσώματά του, ώστε να μεταφερθούν στη μήτρα της γυναίκας μόνο τα χρωμοσωμικά υγιή έμβρυα. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται μια πιθανή παλίνδρομη κύηση ή η διακοπή μιας κύησης λόγω ανευπλοειδιών του εμβρύου.

Ο Προεμφυτευτικός Γενετικός Έλεγχος συστήνεται σε περιπτώσεις:

α) Γονέων φορέων ισοζυγισμένης μετάθεσης ή άλλης χρωμοσωμικής ανωμαλίας,

β) Γυναικών προχωρημένης αναπαραγωγικής ηλικίας (>38 ετών) που υποβάλλονται σε εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF),

γ) Ζευγαριών με ιστορικό πολλαπλών αποβολών (≥3) κατά το 1ο τρίμηνο της κύησης άγνωστης αιτιολογίας,

δ) Ζευγαριών με ιστορικό πολλαπλών αποτυχημένων (≥3) κύκλων εξωσωματικής γονιμοποίησης.

 

Ο Προεμφυτευτικός Γενετικός Έλεγχος είναι μια μέθοδος πολλών σταδίων, η οποία απαιτεί τη συνεργασία γυναικολόγων, εμβρυολόγων και γενετιστών. Το κέντρο μας παρέχει γενετική συμβουλευτική με ειδικό κλινικό γενετιστή πριν την έναρξη της διαδικασίας. Στη συνέχεια ξεκινά ο κύκλος εξωσωματικής γονιμοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνει πρόκληση ωοθηκικής διέργερσης, ωοληψία και γονιμοποίηση των ωαρίων στην μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Την 5η ημέρα μετά τη γονιμοποίηση πραγματοποιείται η βιοψία των εμβρύων που έχουν φτάσει στο στάδιο των βλαστοκύστεων και τα κύτταρα της βιοψίας αποστέλλονται στο εξειδικευμένο κέντρο γενετικής για να ξεκινήσει η ανάλυσή τους με τη μέθοδο του συγκριτικού γενωμικού υβριδισμού σε μικροσυστοιχίες (array-CGH). Την ημέρα της εμβρυομεταφοράς επιλέγονται μόνο τα χρωμοσωμικά υγιή έμβρυα για μεταφορά στη μήτρα της γυναίκας.

Υλικό: Κύτταρα από βιοψία βλαστοκύστης

Χρόνος απάντησης: <20 ώρες