Διευρυμένος μοριακός έλεγχος ενδομητρίου

Home Διευρυμένος μοριακός έλεγχος ενδομητρίου
Ο διευρυμένος μοριακός έλεγχος του μικροβιώματος του ενδομητρίου στοχεύει στη βελτίωση της θεραπευτικής αντιμετώπισης των υπογόνιμων γυναικών.

 

Ο μοριακός έλεγχος του μικροβιώματος του ενδομητρίου

  • παρέχει μια πλήρη εικόνα της βακτηριακής σύστασης του ενδομητρίου, περιλαμβάνοντας τα βακτήρια που έχουν συσχετιστεί με τη χρόνια ενδομητρίτιδα και με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα
  • ελέγχει εάν το μικροβιακό περιβάλλον της μήτρας ευνοεί την εμβρυομεταφορά
  • βοηθά τον ιατρό να συστήσει την κατάλληλη αντιβιοτική και προβιοτική θεραπεία

 Χρησιμοποιώντας εξελιγμένες μεθόδους αλληλούχισης επόμενης γενιάς γίνεται η αναγνώριση και η σχετική ποσοτικοποίηση των βακτηριακών ειδών, κάποια από τα οποία έχουν συσχετιστεί με τη χρόνια ενδομητρίτιδα και τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.

Ο μοριακός έλεγχος του ενδομητρίου προτείνεται σε:

  • γυναίκες με επαναλαμβανόμενες αποτυχίες εμφύτευσης
  • γυναίκες με καθ’ έξιν αποβολές
  • γυναίκες με πιθανή κλινική διάγνωση ενδομητρίτιδας
  • κάθε γυναίκα που επιθυμεί να συλλάβει, αξιολογόντας το μικροβιακό περιβάλλον της μήτρας που θα υποδεχθεί το έμβρυο

Είδος δείγματος: Βιοψία ή υγρό ενδομητρίου χρησιμοποιόντας το κατάλληλο κιτ συλλογής που παρέχεται από το εργαστήριό μας.

Το δείγμα διατηρείται και μεταφέρεται σε θερμοκρασία δωματίου.

Οδηγίες συλλογής: Λαμβάνετε τη βιοψία ενδομητρίου με πιπέλα (ή αντίστοιχη μέθοδο) και μεταφέρετε το υλικό στο σωληνάριο με το υλικό μεταφοράς. Αναδεύετε με αναστροφή του σωληναρίου τουλάχιστον 10 φορές. Το δείγμα διατηρείται και μεταφέρεται σε θερμοκρασία δωματίου.

Χρόνος απάντησης: 3 εβδομάδες