Δυστροφία των ραβδίων και κωνίων

Home Δυστροφία των ραβδίων και κωνίων

Η δυστροφία των ραβδίων και κωνίων είναι μια ομάδα οφθαλμικών παθήσεων που προκαλούν σταδιακή απώλεια της όρασης. Οφείλονται σε διαταραχές του αμφιβληστροειδούς χιτώνα, οι οποίες συνήθως πρωτοεμφανίζονται στην παιδική ηλικία και προκαλούν μειωμένη οπτική οξύτητα και φωτοφοβία. Με τη πάροδο του χρόνου οι πάσχοντες μπορεί να παρουσιάσουν δυσχρωματοψία, μερική απώλεια της περιφερικής όρασης, μειωμένη νυκτερινή όραση, νυσταγμό, μέχρι και ολική τύφλωση. Με βάση τη γενετική αιτία, το πρότυπο κληρονόμησης και την παρουσία συμπτωμάτων σε άλλους ιστούς ή όργανα, έχουν περιγραφεί περισσότεροι από 30 τύποι δυστροφίας των ραβδίων και κωνίων.

Οι περισσότεροι τύποι δυστροφίας παρουσιάζουν  αυτοσωματική υπολειπόμενη κληρονομικότητα, δηλαδή είναι απαραίτητη η παρουσία δύο μεταλλάξεων για την εκδήλωση της πάθησης.  Πιο σπάνια παρατηρείται αυτοσωματικός επικρατής τρόπος κληρονόμησης, δηλαδή η παρουσία μιας μόνο μετάλλαξης αρκεί για την εμφάνιση συμπτωμάτων. Τέλος, έχουν περιγραφεί περιπτώσεις της πάθησης με φυλοσύνδετο υπολειπόμενο τρόπο κληρονόμησης.

Μεταλλάξεις σε περίπου 27 γονίδια έχουν στοχοποιηθεί για την εμφάνιση της πάθησης. Τα γονίδια αυτά παίζουν ουσιαστικό ρόλο στη δομή και λειτουργία των φωτοϋποδοχέων του αμφιβληστροειδούς χιτώνα, δηλαδή των ραβδίων και κωνίων. Η παρουσία μεταλλάξεων σε οποιαδήποτε από τα γονίδια αυτά προκαλεί  προοδευτική εκφύλιση των φωτοϋποδοχέων και σταδιακή απώλεια της όρασης. Κάποια από τα ανωτέρω γονίδια σχετίζονται και με άλλες συναφείς παθήσεις των οφθαλμών, όπως με την μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια. Οι μεταλλάξεις του γονιδίου ABCA4 αποτελούν τη συνηθέστερη αιτία αυτοσωματικής υπολειπόμενης δυστροφίας ραβδίων και κωνίων, ενώ οι μεταλλάξεις των γονιδίων GUCY2D και CRX αντιπροσωπεύουν περίπου το ήμισυ των περιπτώσεων αυτοσωματικής επικρατούς δυστροφίας.

 

Γονίδιο Νόσος ΟΜΙΜ
ABCA4 Cone-rod dystrophy 3 604116
Retinal dystrophy, early-onset severe 248200
Retinitis pigmentosa 19 601718
Stargardt disease 1 248200
Macular degeneration, age-related, 2 153800
ADAM9 Cone-rod dystrophy 9 612775
AIPL1 Cone-rod dystrophy 604393
Leber congenital amaurosis 4 604393
Retinitis pigmentosa, juvenile 604393
C8ORF37 Cone-rod dystrophy 16 614500
Retinitis pigmentosa 64 614500
CABP4 Cone-rod synaptic disorder, congenital nonprogressive 610427
CACNA1F Aland Island eye disease 300600
Cone-rod dystrophy, X-linked, 3 300476
Night blindness, congenital stationary (incomplete), 2A, X-linked 300071
CACNA2D4 Retinal cone dystrophy 4 610478
CDHR1 Cone-rod dystrophy 15 613660
Retinitis pigmentosa 65 613660
CERKL Retinitis pigmentosa 26 608380
CNGB3 Achromatopsia 3 262300
Macular degeneration, juvenile 248200
CNNM4 Jalili syndrome 217080
CRX Cone-rod retinal dystrophy-2 120970
Leber congenital amaurosis 7 613829
GUCA1A Cone dystrophy-3 602093
Cone-rod dystrophy 14 602093
GUCY2D Cone-rod dystrophy 6 601777
Leber congenital amaurosis 1 204000
KCNV2 Retinal cone dystrophy 3B 610356
PDE6C Cone dystrophy 4 613093
PITPNM3 Cone-rod dystrophy 5 600977
PROM1 Cone-rod dystrophy 12 608051
Retinitis pigmentosa 41 603786
Cone-rod dystrophy 12 608051
Retinitis pigmentosa 41 603786
PRPH2 Leber congenital amaurosis 18 608133
Macular dystrophy, patterned, 1 169150
Macular dystrophy, vitelliform, 3 608161
Retinitis pigmentosa 7 and digenic 608133
Retinitis punctata albescens 136880
Leber congenital amaurosis 18 608133
RAX2 Macular degeneration, age-related, 6 613757
Cone-rod dystrophy 11 610381
RDH5 Fundus albipunctatus 136880
RGS9 Bradyopsia 608415
RGS9BP Bradyopsia 608415
RIMS1 Cone-rod dystrophy 7 603649
RPGR Cone-rod dystrophy, X-linked, 1 304020
Macular degeneration, X-linked atrophic 300834
Retinitis pigmentosa 3 300029
Retinitis pigmentosa, X-linked, and sinorespiratory infections, with or without deafness 300455
RPGRIP1 Cone-rod dystrophy 13 608194
Leber congenital amaurosis 6 613826
SEMA4A Cone-rod dystrophy 10 610283
Retinitis pigmentosa 35 610282

Μέθοδος

Στο εργαστήριό μας παρέχεται η πλήρης ανάλυση των 27 ανωτέρω γονιδίων που έχουν συσχετιστεί με την εμφάνιση δυστροφίας των ραβδίων και κωνίων, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της αλληλούχισης επόμενης γενιάς (Next-generation sequencing, NGS) για την ανίχνευση πιθανών μεταλλάξεων.

Υλικό: Περιφερικό αίμα σε EDTA

Χρόνος απάντησης: 4 εβδομάδες