Δημοσιεύσεις

Home Δημοσιεύσεις

Ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις

Successful Implantation and Live Birth Following Autologous Platelet-rich Plasma Treatment for a Patient with Recurrent Implantation Failure and Chronic Endometritis.

Sfakianoudis K., Simopoulou M., Nitsos N. Lazaros L., Rapani A., Pantou A., Koutsilieris M., Nikas Y., Pantos K.

In Vivo 2019;33:515-521

A novel de novo paracentric inversion [inv(20)(q13.1q13.3)] accompanied by a 11q14.3-q21  microdeletion in a pediatric patient with an intellectual disability

Zachaki S., Kouvidi E., Mitrakos A., Lazaros L., Pantou A., Mavrou A., Tzetis M., Manola KN.

Balkan J Med Genet 21:63-67, 2018

Cohesin RAD21  Gene Promoter Methylation in Patients with Chronic Lymphocytic Leukemia

Ioannidou A, Zachaki S, Karakosta M, Daraki A, Roussou P, Manola KN.

Cytogenet Genome Res 2018;154:126–131

Early Identification of Women at Risk of Gestation Diabetes Mellitus

Danay Mavreli and Ariadni Mavrou

Res Rep Med Sci 2017, 1:1

A Rare Familial Paracentric Inversion in the Long Arm of Chromosome 8: Case Report and Review of the Literature.

Kouvidi E, Tsarouha H, Zachaki S, Mitrakos A, Sfakianoudis K, Kanavakis E., Mavrou A.

J Genet Disor Genet Rep 2017, 6:2. doi: 10.4172/2327-5790.1000152

Retrotransposon expression and incorporation of cloned human and mouse retroelements in human spermatozoa.

Lazaros L, Kitsou C, Kostoulas C, Bellou S, Hatzi E, Ladias P, Stefos T, Markoula S, Galani V, Vartholomatos G, Tzavaras T, Georgiou I.

Fertil Steril. 2017 Mar;107(3):821-830.

Association of GSTP1 inactivating polymorphism with acute myeloid leukemia and its specific chromosomal abnormalities.

Daraki A, Zachaki S, Rosmaraki F, Kalomoiraki M, Aleporou-Marinou V, Sambani C, Kollia P, Manola KN.

Leuk Lymphoma. 2017 Mar 2:1-3.

GSTP1 and CYP2B6 Genetic Polymorphisms and the Risk of Bronchopulmonary Dysplasia in Preterm Neonates.

Zachaki S, Daraki A, Polycarpou E, Stavropoulou C, Manola KN, Gavrili S.

Am J Perinatol. 2017 Jan 12.

Δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά

Χαμηλό ποσοστό μωσαϊκισμού του χρωμοσώματος του φύλου Χ. Ένα συχνό εύρημα σε γυναίκες με υπογονιμότητα.

Ε. Κουβίδη, Σ. Ζαχάκη, Χ. Τσαρουχά, Α. Πάντου, Ε. Καναβάκης, Α. Μαύρου

Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 35, Τεύχος 6, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2018, 802-806.

Καρυότυπος 47,ΧΥΥ σε ασθενή με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος.

Κουβίδη Ε., Ζαχάκη Σ., Μητράκος Α., Τσαρουχά Χ., Πάντου Α., Καναβάκης Ε., Μαύρου Α.

Παιδιατρική 80, Τεύχος 3, Σεπτέμβριος–Δεκέμβριος 2017, 228 – 232.