CardioScreen® – Έλεγχος 43 γονιδίων που σχετίζονται με κληρονομικές μυοκαρδιοπάθειες

Home CardioScreen® – Έλεγχος 43 γονιδίων που σχετίζονται με κληρονομικές μυοκαρδιοπάθειες

CardioScreen® – Μυοκαρδιοπάθειες

Το CardioScreen®- Mυοκαρδιοπάθειες, ένα διαγνωστικό τεστ που αναπτύχθηκε από τoν όμιλο GENOMA, επιτρέπει την πραγματοποίηση μίας πολλαπλής γενετικής ανάλυσης για την ανίχνευση της παρουσίας μεταλλάξεων που σχετίζονται με κληρονομικές μυοκαρδιοπάθειες. Το τεστ επομένως επιτρέπει την ταυτοποίηση ασθενών με γενετικό κίνδυνο για πιθανά θανατηφόρα καρδιακά επεισόδια μέσω της ανάλυσης του DNA.

Για ποιους ενδείκνυται το τεστ CardioScreen®– Mυοκαρδιοπάθειες;

Η παρούσα γενετική ανάλυση ενδείκνυται για όσους έχουν τουλάχιστον μία περίπτωση αιφνίδιου καρδιακού θανάτου στην οικογένεια (συμπεριλαμβανομένου του αιφνίδιου θανάτου βρεφών), καρδιακής ανεπάρκειας ή μεταμόσχευσης καρδιάς, που υποδηλώνουν κάποια κληρονομική αιτία. Είναι χρήσιμο επίσης να πραγματοποιηθεί στους συγγενείς θανόντων από αιφνίδια ασθένεια, για να εκτιμηθεί κατά πόσο το γεγονός οφείλεται σε αιφνίδια καρδιακή ανακοπή. Η ανάλυση του γενεαλογικού δέντρου σε συνδυασμό με την παρούσα γενετική ανάλυση μπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο κληρονόμησης των μεταλλάξεων, καθώς και για τον πιθανό κίνδυνο που διατρέχουν άλλα μέλη της οικογένειας. Ο γενετικός έλεγχος των μεταλλάξεων που σχετίζονται με αιφνίδιο καρδιακό θάνατο μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη παρόμοιων γεγονότων στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.

Είναι επίσης ιδιαίτερη χρήσιμο ως μέσο πρόληψης σε περιπτώσεις:

  • Aτόμων που ασχολούνται με κάποιο άθλημα, ερασιτεχνικά ή επαγγελματικά
  • Νέων (<40 ετών) με ιδιοπαθή καρδιακά συμπτώματα
  • Παιδιών και εφήβων με κλινική υποψία για ανωμαλίες του QT ή του καρδιακού ρυθμού

Ο γενετιστής, σε συμφωνία με τον καρδιολόγο και με την έγγραφη συναίνεση του ενδιαφερόμενου, θα κρίνει αν είναι απαραίτητη η πραγματοποίηση του γενετικού ελέγχου.

Ποια είναι τα οφέλη από το τεστ CardioScreen® – Mυοκαρδιοπάθειες;

Ο εντοπισμός των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο αιφνίδιας καρδιακής ανακοπής αποτελεί σήμερα την καλύτερη μέθοδο έγκαιρης ανίχνευσης μιας πιθανής παθολογίας, οδηγώντας στη μείωση των αντίστοιχων ποσοστών θνησιμότητας. Τα μέλη των οικογενειών με υψηλό κίνδυνο κληρονομικών καρδιοπαθειών και ιδίως εκείνων που εμφανίζουν συμπτώματα ιδιοπαθούς καρδιοπάθειας, μπορούν να ζητήσουν γενετική συμβουλευτική. Μέσω της γενετικής συμβουλευτικής θα διασαφηνιστεί αν είναι απαραίτητη η πραγματοποίηση του γενετικού ελέγχου, ώστε να διαπιστωθεί η πιθανή φορεία μετάλλαξης που σχετίζεται με την αιφνίδια καρδιακή ανακοπή. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, η ανάλυση αυτή μπορεί να επεκταθεί και στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας του ασθενούς, προκειμένου να εντοπιστούν τα άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Οι πληροφορίες που προέρχονται από τη γενετική ανάλυση μπορεί να έχουν μεγάλα οφέλη, όπως:

  • Εντοπισμός των μελών της οικογένειας που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο καρδιακής ανακοπής
  • Θεσμοθέτηση κατάλληλου προγράμματος ιατρικής παρακολούθησης στα άτομα υψηλού κινδύνου, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η λήψη αποτελεσματικών προληπτικών μέτρων (όπως εμφυτεύσιμοι απινιδωτές ή αντιαρρυθμική φαρμακευτική αγωγή)
  • Κατανόηση του γεγονότος ότι οι μεταλλάξεις μπορούν να μεταφερθούν στους απογόνους και ανίχνευση των μεταλλάξεων στους απογόνους

Πώς γίνεται το τεστ CardioScreen® – Mυοκαρδιοπάθειες;

Η γενετική ανάλυση πραγματοποιείται με τη λήψη δείγματος περιφερικού αίματος. Το DNA απομονώνεται από τα εμπύρηνα κύτταρα του αίματος και ακολουθεί ανάλυση των γονιδίων μέσω της τεχνικής PCR και της μαζικής παράλληλης αλληλούχισης που προσφέρει η τεχνολογία του Next Generation Sequencing (NGS). Η αλληλουχία των 43 γονιδίων που σχετίζονται με κληρονομικές καρδιακές ασθένειες (εξώνια και παρακείμενες ιντρονικές περιοχές, ± 5 νουκλεοτίδια) αναλύεται με τον κατάλληλο εξοπλισμό που προσφέρει η εταιρεία ILLUMINA.

Η γενετική ανάλυση πραγματοποιείται με προηγμένα βιοπληροφορικά εργαλεία, ώστε να εντοπισθούν τυχόν μεταλλάξεις στα γονίδια που μελετώνται.

Ακρίβεια του τεστ CardioScreen® – Mυοκαρδιοπάθειες

Η παρούσα τεχνική αλληλούχισης του DNA δίνει αποτελέσματα με ακρίβεια πάνω από 99%. Παρόλο που ο έλεγχος είναι πολύ ακριβής, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί της μεθόδου.

Είδος δείγματος: Περιφερικό αίμα σε EDTA

Χρόνος απάντησης: 4 εβδομάδες

CardioScreen®- Mυοκαρδιοπάθειες

Κατάλογος γονιδίων που αναλύονται και γενετικές ασθένειες που διερευνώνται

ΝΟΣΟΣ ΟMIM ΓΟΝΙΔΙΟ
Amyloidosis, hereditary, transthyretin-related 105210 TTR
Arrhythmogenic right ventricular dysplasia 10 610193 DSG2
Arrhythmogenic right ventricular dysplasia 11 610476 DSC2
Arrhythmogenic right ventricular dysplasia 12 611528 JUP
Arrhythmogenic right ventricular dysplasia 2 600996 RYR2
Arrhythmogenic right ventricular dysplasia 5 604400 TMEM43
Arrhythmogenic right ventricular dysplasia 8 607450 DSP
Arrhythmogenic right ventricular dysplasia 9 609040 PKP2
Atrial fibrillation, familial, 12 614050 ABCC9
Atrial septal defect 3 614089 MYH6
Atrial septal defect 5 612794 ACTC1
Barth syndrome 302060 TAZ
Cardiomyopathy, dilated, 1A 115200 LMNA
Cardiomyopathy, dilated, 1C, with or without LVNC 601493 LDB3
Cardiomyopathy, dilated, 1CC 613122 NEXN
Cardiomyopathy, dilated, 1D 601494 TNNT2
Cardiomyopathy, dilated, 1DD 613172 RBM20
Cardiomyopathy, dilated, 1G 604145 TTN
Cardiomyopathy, dilated, 1I 604765 DES
Cardiomyopathy, dilated, 1II 615184 CRYAB
Cardiomyopathy, dilated, 1JJ 615235 LAMA4
Cardiomyopathy, dilated, 1L 606685 SGCD
Cardiomyopathy, dilated, 1M 607482 CSRP3
Cardiomyopathy, dilated, 1MM 615396 MYBPC3
Cardiomyopathy, dilated, 1P 609909 PLN
Cardiomyopathy, dilated, 1S 613426 MYH7
Cardiomyopathy, dilated, 1W 611407 VCL
Cardiomyopathy, dilated, 1Y 611878 TPM1
Cardiomyopathy, dilated, 1Z 611879 TNNC1
Cardiomyopathy, dilated, 2A 611880 TNNI3
Cardiomyopathy, familial hypertrophic 192600 CAV3
Cardiomyopathy, hypertrophic 6 600858 PRKAG2
Cardiomyopathy, hypertrophic, 1, digenic 192600 MYLK2
Cardiomyopathy, hypertrophic, 10 608758 MYL2
Cardiomyopathy, hypertrophic, 16 613838 MYOZ2
Cardiomyopathy, hypertrophic, 25 607487 TCAP
Cardiomyopathy, hypertrophic, 8 608751 MYL3
Congenital heart defects 604169 DTNA
Danon disease 300257 LAMP2
Dilated cardiomyopathy 1AA 612158 ACTN2
Emery-Dreifuss muscular dystrophy 1, X-linked 310300 EMD
Fabry disease, cardiac variant 301500 GLA
Left ventricular noncompaction 1, with or without 607450 DSP
Ventricular tachycardia, catecholaminergic polymorphic, 2 611938 CASQ2