Θεοδώρα Τσώνη

Home Ανθρώπινο Δυναμικό Θεοδώρα Τσώνη

Βιολόγος

Ολοκλήρωσε τη φοίτηση της στην Εράσμειο Ελληνογερμανική Σχολή με «Άριστα».  Στη συνέχεια, αποφοίτησε από το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου εκπόνησε την πτυχιακή της εργασία με τίτλο: «Συγκριτική πρωτεϊνωματική ανάλυση των εκκρινόμενων πρωτεϊνών και των πρωτεϊνών που σχετίζονται με εξωσώματα σε κύτταρα λεμφώματος Hodgkin και μη-Hodgkin μετά την επανενεργοποίηση της p53» στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας – Ίδρυμα Τεχνολογίας και  Έρευνας (ΙΜΒΒ-ΙΤΕ) στο Ηράκλειο Κρήτης. Στα πλαίσια της πρακτικής της άσκησης στο Genesis Genoma Lab ασχολήθηκε με την «Εφαρμογή μικροδορυφορικών δεικτών DNA για ανίχνευση μητρικής επιμόλυνσης σε δείγματα προγεννητικού ελέγχου».

Επιλέχθηκε να συμμετέχει στην επιστημονική σειρά διαλέξεων Βιολογίας και Χημείας του Ιδρύματος Ωνάση με τίτλο: «Τροποποίηση του Γονιδιώματος». Έλαβε μέρος, με την παρουσίαση poster, σε πανελλήνιο συνέδριο Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας.

Παρακολούθησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πιστοποίησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών «MLS: Management and Leadership Skills».

Έχει παρακολουθήσει συνέδρια Ιατρικής Γενετικής, Μοριακής Βιολογίας, Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής, καθώς επίσης και ημερίδες της Ιατρικής Σχολής και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.

Έχει εκπαιδευτεί σε διαγνωστικές τεχνικές μοριακής βιολογίας και στη διενέργεια προεμφυτευτικού γενετικού ελέγχου.