Περικλής Μακρυθανάσης

Home Ανθρώπινο Δυναμικό Περικλής Μακρυθανάσης

Ιατρός Γενετιστής, MD, PhD, FMH, PD

Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 2002 και ολοκλήρωσε την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου στο Φοίνικα, Σύρου.

Πήρε τη διδακτορική του διατριβή από το την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών πάνω στη μελέτη γενετικών πολυμορφισμών ρυθμιστικών της σαρκοείδωσης.

Το 2005 μετοίκησε στη Γενεύη της Ελβετίας όπου εργάστηκε τόσο στο Πανεπιστημιακο Νοσοκομείο της Γενεύης ως ειδικευόμενος και στη συνέχεια επιμελητής Ιατρικής Γενετικής στο αντίστοιχο τμήμα.

Το κλινικό του έργο περιελάμβανε τη διάγνωση και παρακολούθηση ασθενών με μονογονιδιακά νοσήματα (παίδων και ενηλίκων), τη διάγνωση ασθενών με κληρονομικά σύνδρομα καρκίνου, την προγεννητική διάγνωση και την προσυμπτωματική διάγνωση.

Υπήρξε ο υπεύθυνος του αναλυτικού τμήματος της διαγνωστικής αλληλούχισης νέας γενιάς του διαγνωστικού εργαστηρίου μοριακής γενετικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Γενεύης.

Την ίδια περίοδο, συμμετείχε στην αίτηση προς τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες υγείας της Ελβετίας που οδήγησαν στην αναγνώριση της αλληλούχισης νέας γενιάς ως διαγνωστικής εξέτασης και συνέταξε τμήμα των ορθών πρακτικών για την διαγνωστική εφαρμογή της αλληλούχισης νέας γενιάς της Ελβετικής Εταιρείας Ιατρικής Γενετικής.

Εργάστηκε επίσης στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Γενεύης αρχικά ως research fellow και στη συνέχεια ως maitre-assistant (senior postdoc). Η έρευνα του επικεντρώθηκε στις μονογονιδιακές ασθένειες αλλά επεκτάθηκε στο σύνολο σχεδόν των τομέων της έρευνας μέσω της μελέτης του DNA.

Το 2017 πήρε την υφηγεσία του από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Γενεύης πάνω στην έρευνα του στην ανακάλυψη καινούριων γονιδίων μονογονιδιακών ασθενειών.

Από το 2018 είναι Κύριος Ερευνητής στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών και επιστημονικός υπεύθυνος του Ελληνικού Κέντρου Γονιδιωματικής

Είναι συγγραφέας περισσότερων από 70 επιστημονικών άρθρων και δίνει τακτικά διαλέξεις τόσο σε επιστημονικά συνέδρια όσο και σε προγράμματα μεταπυχιακών σπουδών γενετικής.