Χριστίνα Κατσίδη

Home Ανθρώπινο Δυναμικό Χριστίνα Κατσίδη

Βιολόγος, MSc

Αποφοίτησε από το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου εκπόνησε την πτυχιακή της εργασία με τίτλο “Κυτταρογενετική μελέτη παθολογικών περιστατικών: το παράδειγμα της οικογενούς μετάθεσης κατά Robertson” στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Πατρών “Παναγία η Βοήθεια”. Απέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατά την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας ασχολήθηκε με την κλινική σημασία της ανάλυσης όλων των εξονίων του γονιδιώματος (Whole Exome Sequencing – WES) στη διερεύνηση συνθετών κλινικών φαινοτύπων στο εργαστήριο Genesis Genoma Lab.

Έχει παρακολουθήσει διεθνή και ελληνικά συνεδρία Ιατρικής και Γενετικής και έχει ανακοινώσει επιστημονικές εργασίες σε Ελληνικά Συνέδρια.

Έχει εκπαιδευτεί σε τεχνικές Κλασικής και Μοριακής Κυτταρογενετικής και Μοριακής διαγνωστικής.