Αναστάσιος Μητράκος

Home Ανθρώπινο Δυναμικό Αναστάσιος Μητράκος

Μοριακός Γενετιστής, PhD

Διδάκτωρ Ιατρικής Γενετικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αντικείμενο μελέτης της διδακτορικής του διατριβής αποτέλεσαν οι υπομικροσκοπικές χρωμοσωμικές ανωμαλίες σε ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες. Έλαβε πτυχίο από το Τμήμα Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με κύριο ερευνητικό αντικείμενο τη χρήση μοριακών δεικτών για την μελέτη της φυλογένεσης.

Εκπαιδεύτηκε επί σειρά ετών στο Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με έμφαση στην μοριακή κυτταρογενετική ανάλυση, τη διάγνωση μονογονιδιακών νοσημάτων, τον γενετικό έλεγχο φορέων, την προγεννητική διάγνωση και τον προεμφυτευτικό γενετικό έλεγχο για μονογονιδιακά νοσήματα (PGT-Μ) και χρωμοσωμικές ανευπλοειδίες (PGT-A).

Έχει πολυετή εμπειρία στην εφαρμογή του συνόλου των μεθόδων μοριακής γενετικής διάγνωσης με κυριότερες τον χρωμοσωμικό έλεγχο με μικροσυστοιχίες συγκριτικού γενωμικού υβριδισμού (Μοριακός καρυότυπος – aCGH), την ανάλυση του γονιδιώματος στο επίπεδο ενός κυττάρου (Single Cell Genomics) και την Αλληλούχιση Επόμενης Γενιάς (NGS).

Δραστηριοποιείται ενεργά στην έρευνα στο πεδίο της Ιατρικής Γενετικής, εστιάζοντας το ερευνητικό του ενδιαφέρον στην μελέτη χρωμοσωμικών αλλοιώσεων και αλλαγών αριθμού αντιγράφων (CNVs) και στην επίπτωση αυτών στην εμφάνιση γενετικών και κακοηθών νοσημάτων.

Συμμετέχει με ομιλίες και αναρτήσεις σε διεθνή και εγχώρια συνέδρια ενώ εργασίες του έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά μετά από κρίση.

 

Είναι μέλος του European Society for Human Genetics (ESHG), του European Society for Human Reproduction (ESHRE), του Συνδέσμου Ιατρικών Γενετιστών Ελλάδος (ΣΙΓΕ) και της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής (ΕΕΑΙ).