Αναστάσιος Μητράκος

Home Ανθρώπινο Δυναμικό Αναστάσιος Μητράκος

Μοριακός Βιολόγος – Γενετιστής

Πτυχιούχος του Τμήματος Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με κύριο ερευνητικό αντικείμενο την χρήση μοριακών δεικτών στη φυλογένεση.

Εκπαιδεύθηκε επί σειρά ετών στο Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής του Πανεπιστημίου Αθηνών σε τεχνικές μοριακής διαγνωστικής γενετικών νοσημάτων, σε μεταγεννητικό και προγεννητικό επίπεδο, με κυριότερες εξ’αυτών τον συγκριτικό γενωμικό υβριδισμό σε μικροσυστοιχίες DNA (aCGH) για τη διάγνωση γενετικών συνδρόμων που οφείλονται σε μικροελλείμματα και μικροδιπλασιασμούς χρωμοσωμικού υλικού και συνδέονται με συγγενείς ανωμαλίες και νοητική υστέρηση, την Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση (PGD) καθώς και τον Προεμφυτευτικό Γενετικό Έλεγχο (PGS).

Είναι υπ. Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με ερευνητικό αντικείμενο τη μελέτη υπομικροσκοπικών χρωμοσωμικών αλλοιώσεων σε ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες και τη συσχέτιση αυτών με την πρόγνωση της νόσου και την κατηγοριοποίηση κινδύνου των ασθενών.

Τέλος, συμμετέχει σε Ελληνικά και διεθνή συνέδρια Γενετικής ενώ εργασίες του έχουν δημοσιευθεί σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά.