Πιστοποιησεις & Διαπιστευσεις

Με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, το Εργαστήριο Genesis Genoma Lab εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές διαχειριστικό πρότυπο ISO 9001:2015.

Σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας πραγματοποιούνται συνεχείς εσωτερικοί και εξωτερικοί έλεγχοι για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών του εργαστηρίου.

ISO GR 9001_2015

Εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος

Στα πλαίσια του εξωτερικού ελέγχου ποιότητας το εργαστήριο συμμετέχει σε προγράμματα ποιοτικού ελέγχου από διεθνείς φορείς, όπως οι GenQA και CF Network. Τα προγράμματα αυτά αξιολογούν την ορθότητα της ανάλυσης και της ερμηνείας των αποτελεσμάτων των γενετικών αναλύσεων καθώς και τη γενετική καθοδήγηση που παρέχεται.

Το Τμήμα Κυτταρογενετικής συμμετέχει με επιτυχία στον εξωτερικό έλεγχο ποιότητας για τον καρυότυπο περιφερικού αίματος μέσω του GenQA – Genomic Quality Assessment (UKAS accredited proficiency testing provider).

Blood Karyotype CEQAS 2018

Το Τμήμα Μοριακής συμμετέχει με επιτυχία στον εξωτερικό έλεγχο ποιότητας για την κυστική ίνωση μέσω του CF Network και τον προγεννητικό μοριακό καρυότυπο μέσω του GenQA – Genomic Quality Assessment (UKAS accredited proficiency testing provider).

CFTR EQA 2018

PRENATAL MOLECULAR KARYOTYPE NEQAS 2018