ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  1. The effect of azacytidine on the biologic characteristics of Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells in patients with MDS – Σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μελέτης Αιμοποίησης, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστημίου Κρήτης
  2. Identification of genetic biomarkers associated with endometriosis-related infertility and malignant transformation – Σε συνεργασία με το Εργαστήριο Υγειοφυσικής, Ραδιοβιολογίας & Κυτταρογενετικής, Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»